Onze missie

In Nederland hebben bijna 2 miljoen mensen een psychische aandoening. Onderzoek wijst uit dat 70 procent van deze mensen te maken krijgen met vooroordelen of discriminatie. Tweederde van deze mensen stopt met activiteiten en zwijgt over problemen, uit angst voor negatieve reacties en om uitgesloten te worden.

Stigma en zelfstigma belemmeren herstel, en maken dat mensen hulp vermijden. Veel mensen ervaren stigma als zwaarder dan de aandoening zelf. Het wordt ook wel de tweede ziekte genoemd.

Onze missie

Vaak ontstaat stigma door onwetendheid, men begrijpt eigenlijk niet zo goed hoe het zit. Daar wil Tzitzo magazine iets aan veranderen!

Door openheid te geven over mentale gezondheid en door de kwetsbaarheid in beeld te brengen, verlaagt Tzitzo drempels om hier open over te zijn.

Ons magazine draagt bij aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is.

Via Tzitzo Magazine willen we:

• Werken aan bewustwording van stigma en de impact ervan.
• Aandacht besteden aan psychische aandoeningen en handvatten aanreiken hoe hiermee om te gaan.
• Zorgen voor meer wederzijds begrip. En daardoor bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft, ook mensen met een psychische aandoening.
• Laten zien dat en hoe je zelf iets kunt veranderen; hoe je herstel kunt bevorderen.

Tzitzo magazine motiveert mensen om opener te zijn over hun mentale kwetsbaarheid en daarmee het (zelf)stigma rondom psychische kwetsbaarheden te verkleinen.

We hopen te bereiken dat lezers denken: O zit dat zo….

Tzitzo magazine is samengesteld door een team van ervaringsdeskundigen, die allen weten hoe het is om te leven met een mentale kwetsbaarheid. Zij hebben ervaren wat het effect van (zelf)stigma is en ontdekt dat openheid een belangrijke bijdrage levert aan hun herstel.

 • Bekijk ons interview!

  Tzitzo nummer 3 is uit!

  Bestel nu nummer 3!

  Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

  @Ease

  ANBI-status